Check de resultaten van het Vlaams onderzoek rond lunchboxen in basisscholen

De Universiteit van Gent en het Vlaams Instituut voor Gezond Leven onderzochten de inhoud van lunchboxen en de toegankelijkheid van schoolmaaltijden in Vlaamse basisscholen. De resultaten (mei 2024) tonen dat de lunchboxen slechts voor 35% gevuld zijn met gezonde, milieuverantwoorde voeding. 

Wat zegt het onderzoek?

De onderzoekers zien weinig lege brooddozen. 0,3% van de leerlingen had een lege brooddoos.  Om privacy redenen waren de onderzoekers genoodzaakt om het onderzoek op voorhand aan te kondigen. Dit kan de resultaten beïnvloed hebben. 9% van de kinderen ervaarde voedselonzekerheid in de afgelopen 12 maanden, wat betekent dat zij onvoldoende toegang tot voedsel hadden, zowel thuis als op school. 

De inhoud van de brooddozen werd beoordeeld op basis van de voedingsdriehoek, die zowel gezondheids- als milieuaspecten in beschouwing neemt. Gemiddeld was 35% van de inhoud van de brooddozen gezond en milieuverantwoord. De verschillen in de samenstelling van de brooddoos tussen kinderen met verschillende socio-economische achtergronden waren klein. Kinderen met een hogere socio-economische status hadden net iets gezondere brooddozen dan kinderen met een lagere socio-economische status.

Een uniforme aanpak is niet de oplossing!

Hoewel gratis gezonde schoolmaaltijden voor iedereen een oplossing kunnen bieden, zijn er aanzienlijke drempels om dit te realiseren. Zo zijn er financiële, infrastructurele en draagvlakproblemen. Ouders in een maatschappelijk kwetsbare situatie gaven in het onderzoek de voorkeur aan betaalbare prijzen voor schoolmaaltijden (tussen 1 en 3 euro).

Ook scholen hebben behoefte aan begeleiding en ondersteuning. Uit de praktijk blijkt alvast dat samenwerking tussen verschillende actoren, zoals lokale besturen, cateraars en scholen, een succesfactor is om te bouwen aan een toegankelijk schoolbeleid. Hier zetten we in de toekomst dan ook vol op in, samen met andere beleidsmakers en stakeholders.

Meer info

Lees meer over de resultaten van het onderzoek of download de onderzoeksrapporten op https://www.gezondleven.be/nieuws/weinig-lege-maar-vooral-ongezonde-brooddozen

 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen