Woe23Sep

Studiedag 'Gezondheidsgegevens in relatie tot de leefomgeving'

Herman Teirlinckgebouw, Vlaamse overheid
Havenlaan 88
1000 Brussel

Het Agentschap Zorg en Gezondheid zet tijdens de studiedag Gezondheidsgegevens in relatie tot de leefomgeving in op de koppeling van gezondheidsdata aan milieumeetgegevens. Zo worden milieugezondheidsdata en -trendanalyses gegenereerd die kunnen dienen als onderbouwing voor het gezondheids-en milieubeleid.

Programma

Tijdens de studiedag stellen we u twee innovatieve projecten voor:

  • In het Intego-MGZ project worden gegevens uit elektronische medische dossiers van huisartsen gekoppeld aan milieumeetgegevens. Deze gekoppelde data kunnen dienen als onderbouwing van het gezondheids- en milieubeleid. Ze kunnen ook huisartsen een inzicht geven in de invloed van milieufactoren op de gezondheid van hun patiënten.
  • Het project luchtkwaliteitgerelateerde morbiditeit in Vlaanderen probeert een antwoord te geven op vragen als 'Hoeveel nieuwe gevallen van astma bij kinderen mogelijk gerelateerd aan stikstofdioxide kan men verwachten?', 'Zijn er binnen mijn gemeente verschillen in verwachte gezondheidseffecten?' of 'Hoe kunnen verwachte gezondheidskosten gerelateerd aan sterke geluidshinder visueel gemaakt worden?'

Na de voorstelling van de 2 projecten nodigen we u graag uit op een broodjeslunch met gelegenheid tot netwerken.

Voor wie?

Het doelpubliek bestaat uit: beleidsmakers, medisch milieukundigen, MER-deskundigen, onderzoekers en andere actoren op het terrein van Milieu en Gezondheid.

Praktisch

  • Deze studiedag gaat door op donderdag 23 september van 9u tot 13u30 in het auditorium van het Herman Teirlinckgebouw.
  • Raadpleeg het voorlopige programma hier.
  • Inschrijven kan vóór 10 september via deze link.
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen