Din31Mei

Webinars Vlaams Planbureau voor Omgeving

Gezondheid en ruimtelijk beleid

Op 31 mei 2022 organiseert het Vlaams Planbureau voor Omgeving  een online toelichting over twee onderzoeken:

  • 9.30 u.: praktische instrumenten rond gezondheid in ruimtelijk beleid
    door Annick Gommers (Kenter) en Kirsten Baken (VITO)
  • 11.00 u.: groen-blauwe ruimtes als bouwsteen van gezonde en veerkrachtige leefomgevingen
    door Jens Aerts (BUUR Part of Sweco)

Deze toelichtingen komen elk in aanmerking voor 1 uur bijscholing van erkende deskundigen zoals bedoeld in artikel 38 of 39/2 (bijzondere gebruikseisen) van het VLAREL en dit voor erkende MER-deskundigen in de discipline mens, het deeldomein ruimtelijke aspecten en het deeldomein gezondheid.

Over het onderzoek
 

Praktische instrumenten rond gezondheid in ruimtelijk beleid

Bij ruimtelijke visievorming, plannen en projecten kan er nog meer rekening gehouden worden met de impact van de fysieke leefomgeving op de gezondheid. Om ruimtelijke professionals te ondersteunen, werden 3 tools ontwikkeld: 

  • Dashboard in functie van het opstellen ruimtelijke visie om zicht te krijgen op de huidige situatie, ofwel een ‘knipperlichtfunctie’.
  • Dashboard in functie van het toetsen van een ruimtelijke visie op gezondheidsaspecten.
  • Checklist om te screenen of en in hoeverre gezondheid wordt beschermd en bevorderd in bestaande situaties en/of in ruimtelijke plannen en projecten.

Groen-blauwe ruimtes als bouwsteen van gezonde en veerkrachtige leefomgevingen

Het onderzoek gaat na op welke manier de gezondheidswinst structureel verhoogd kan worden door het groenblauwe netwerk in bebouwde omgevingen te versterken. Het bekijkt niet alleen potentiële gezondheidsvoordelen, maar onderzoekt ook hoe gezondheidsrisico’s, zoals pollenallergie of mogelijke stijging van vectoroverdraagbare ziektes, vermeden kunnen worden.

De studie leverde twee eindproducten op: een technisch onderzoeksrapport en een praktisch handboek met een handleiding voor planning, inrichting en beheer voor ruimtelijke planners, lokale overheden en gezondheidsdeskundigen. 

Inschrijven (t.e.m. 30 mei 2022, 12.00 u.) kan via www.omgeving.vlaanderen.be/webinars-31-mei-2022-onderzoek

ruimtelijk beleid
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen