Zelfmoordpreventie in het onderwijs

Het onderwijs is een belangrijke omgeving waar we preventief kunnen werken, jongeren weerbaarder kunnen maken, signalen van zelfmoordgedachten kunnen detecteren en eerste opvang kunnen bieden aan kwetsbare leerlingen.

Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie bundelde alle info rond zelfmoordpreventie voor het onderwijs. Op de pagina ‘Zelfmoordpreventie in het onderwijs’ vind je informatie en tips:
  • Voor wanneer een leerling aan zelfdoding denkt.
  • Om het thema suïcide in de les aan bod te laten komen, met o.a. media-adviezen.
  • Hoe je aan de slag kan gaan met een suïcidepreventiebeleid in jouw onderwijsinstelling.
  • Rond het ondersteunen van kinderen en jongeren na een zelfdoding in de omgeving.
 
Meer info vind je op de projectpagina.
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen